CO2 prestatieladder

Het terugdringen van CO2-uitstoot is een actueel onderwerp. Verwaal Transport is zich ook bewust, van het feit, dat het energieverbruik gereduceerd moet worden. Via deze website communiceert Verwaal Transport extern over haar energiebeleid, reductiedoelstellingen, maatregelen en initiatieven om de CO2-emissie te verlagen. De vereiste documenten in het kader van de CO2 prestatieladder zijn hieronder beschreven.

Verwaal Transport staat voor duurzaamheid voor klant, mens en materiaal. Klanten kunnen er op rekenen dat wij constant streven naar de beste vervoer methoden en daarmee uiteindelijk de CO2 uitstoot aanzienlijke verminderen en kostenbesparingen voor de klant weten te realiseren.

 Wat is de CO2 prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. ” Meer weten over de CO2 prestatieladder? (bron: www.skao.nl)

Verwaal Transport vermelding op skao.nl. Deelnemer

CO2-certificaat

CO2-Reductieplan 2024

CO2-Footprint kan worden teruggevonden in de communicatieberichten

Communicatiebericht eerste halfjaar 2019 Communicatiebericht 2019

Communicatiebericht eerste halfjaar 2020 Communicatiebericht 2020

Communicatiebericht eerste halfjaar 2021 Communicatiebericht 2021

Communicatiebericht eerste halfjaar 2022 Communicatiebericht 2022

Communicatiebericht eerste halfjaar 2023 Communicatiebericht 2023

CO2 Managementplan 2024

CO2 reductie initiatieven.

Ons bedrijf ligt midden in de prachtige polder van de Krimpenerwaard. Deze mooie omgeving is voor ons de stimulans om te werken aan een beter milieu. Verwaal Transport was één van de eerste transportbedrijven die in het bezit was van het certificaat CO2 prestatieladder niveau 3.

Keteninitiatieven

Het terugdringen van de CO2 uitstoot is meer dan alleen het in kaart brengen van deze uitstoot. Het uitwisselen van resultaten en nieuwe informatie zorgt voor een beter bewustzijn en een groter draagvlak voor initiatieven.

Sinds medio 2021 levert onze dieselbrandstof leverancier Den Hartog bv extra groene brandstof in onze thuistank. Deze brandstof heeft een toevoeging van 10% hernieuwbare biobrandstof. Door de overstap naar Diesel Xtra Green 10 is in 2023 een CO2 reductie gerealiseerd van 207.575 kg. Dit is een prachtig resultaat vastgelegd in een CO2 reductie certificaat, uitgegeven door Den Hartog bv.

In begin 2024 zijn twee Palfinger kranen afgeleverd met door Wierda ontwikkelde elektrische aandrijving. Met deze transitie verwachten we +- 1600 liter diesel te besparen op jaarbasis.

Verwaal Transport is deelnemer geworden van WaardZaam. Een initiatief van enkele ondernemers die in de Krimpenerwaard . Zij hebben een energieconvenant getekend om de uitdaging aan te gaan de komende 3 jaar 10% energie te besparen. Door middel van bijeenkomsten zullen zij met elkaar gaan zoeken naar nieuwe duurzaamheidsinitiatieven.

Afgeronde initiatieven

  • de lantaarnverlichting buiten vervangen door LED-verlichting
  • planning en tijdsplan gemaakt voor vervangen van autolaadkranen naar voertuigen en kranen met schonere motoren
  • De implementatie van ‘Het nieuwe rijden – W01’ wordt bevordert door de rijstijlanalyse van de ingebouwde boordcomputers. Dit levert een continu bewustzijn van dieselverbruik onder de chauffeurs op.

Benieuwd naar de mogelijkheden?