CO2 prestatieladder

CO2 prestatieladder

Het terugdringen van CO2-uitstoot is een actueel onderwerp. Verwaal Transport is zich ook bewust, van het feit, dat het energieverbruik gereduceerd moet worden. Via deze website communiceert Verwaal Transport extern over haar energiebeleid, reductiedoelstellingen, maatregelen en initiatieven om de CO2-emissie te verlagen. De vereiste documenten in het kader van de CO2 prestatieladder zijn hieronder beschreven.

Verwaal Transport staat voor duurzaamheid voor klant, mens en materiaal. Klanten kunnen er op rekenen dat wij constant streven naar de beste vervoer methoden en daarmee uiteindelijk de Co² uitstoot aanzienlijke verminderen en kostenbesparingen voor de klant weten te realiseren.

 Wat is de CO2 prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. ” Meer weten over de CO2 prestatieladder? (bron:www.skoa.nl )

Verwaal Transport vermelding op skoa.nl. Deelnemer

CO2-Reductieplan 2021

CO2-Footprint 2017     CO2-Footprint 2018     CO2-Footprint 2019     CO2-Footprint 2020

Communicatiebericht eerste halfjaar 2017       Communicatiebericht 2017

Communicatiebericht eerste halfjaar 2018       Communicatiebericht 2018

Communicatiebericht eerste halfjaar 2019       Communicatiebericht 2019

Communicatiebericht eerste halfjaar 2020       Communicatiebericht 2020

Communicatiebericht eerste halfjaar 2021

CO2 Managementplan 2021

CO2 reductie initiatieven.

Ons bedrijf ligt midden in de prachtige polder van de Krimpenerwaard. Deze mooie omgeving is voor ons de stimulans om te werken aan een beter milieu. Verwaal Transport was één van de eerste transportbedrijven die in het bezit was van het certificaat CO2 prestatieladder niveau 3.

Keteninitiatieven

Het terugdringen van de CO2 uitstoot is meer dan alleen het in kaart brengen van deze uitstoot. Het uitwisselen van resultaten en nieuwe informatie zorgt voor een beter bewustzijn en een groter draagvlak voor initiatieven.

Sinds medio 2021 levert onze dieselbrandstof leverancier Den Hartog bv extra groene brandstof in onze thuistank. Deze brandstof heeft een toevoeging van 10% hernieuwbare biobrandstof. Door de overstap naar Diesel Xtra Green 10 is in 2021 een CO2 reductie gerealiseerd van 179.226 kg. Dit is een prachtig resultaat vastgelegd in een CO2 reductie certificaat, uitgegeven door Den Hartog bv.

Als transporteur is Verwaal Transport onderdeel van het reductieplan van De Wilde BV. In de samenwerking wordt gestreefd naar duurzaam transport. De CO2 uitstoot van de vrachtwagens, die rijden voor De Wilde BV, wordt gerapporteerd en in de Carbon footprint van De Wilde verwerkt. Met als doelstelling het terugdringen van de CO2 uitstoot van de transporten.

Waardzaam_handtekening_mailVerwaal Transport is deelnemer geworden van WaardZaam. Een initiatief van enkele ondernemers die in de Krimpenerwaard . Zij hebben een energieconvenant getekend om de uitdaging aan te gaan de komende 3 jaar 10% energie te besparen. Door middel van bijeenkomsten zullen zij met elkaar gaan zoeken naar nieuwe duurzaamheidsinitiatieven.

Afgeronde initiatieven

In 2017 heeft Verwaal Transport:

-een nieuw contract afgesloten met Sepa Green die gebruik maakt van windenergie wat wederom een Co² neutrale energiebron is.

-de lantaarnverlichting buiten vervangen door LED-verlichting

-zijn er weer 1 vrachtauto vervangen met een zuinige euro 6 motor.

De implementatie van ‘Het nieuwe rijden – W01’ wordt bevordert door de rijstijlanalyse van de ingebouwde boordcomputers. Dit levert een continu bewustzijn van dieselverbruik onder de chauffeurs op.

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Verwaal transport - Uitzonderlijk in Vervoer

Contacteer ons!